Välkommen!

Dellenbygdens Naturskyddsförening är en ideell och obunden förening såväl politiskt som religiöst.
Vi arbetar för att sprida kunskap och engagemang kring natur och miljö.

Vår målsättning är att:

  • bevara och bevaka de naturresurser som ännu finns kvar i Dellenbygden
  • påverka våra politiker i natur- och miljövårdsärenden
  • informera våra medlemmar och allmänheten i natur- och miljövård
  • väcka intresse för studier om naturen och miljövård
  • motverka att växt- och djurarter utrotas
  • uppmuntra till återvinning av resurser
  • stimulera ett hållbart och ekologiskt tänkande